Dotacje z Unii. Kto może się o nie starać?

0
86

W

 Polsce coraz więcej osób jest zainteresowanych założeniem własnej działalności.  Dlatego też w ostatnich latach powstało wiele firm, które finansowo wsparła Unia Europejska. Z tej okazji początkujący przedsiębiorcy korzystają do dziś.

Dlaczego warto postarać się o uzyskanie funduszy unijnych do rozpoczęcia własnej firmy? Osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą na ten cel pozyskać nawet 40 tysięcy złotych.

Skąd te środki?

Środki są przyznawane początkującym przedsiębiorcom w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Takie dofinansowanie jest przeznaczone dla osób, które przez okres roku przed przystąpieniem do projektu nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz nie mają zaległości w opłacie podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Są to dwa najważniejsze warunki, które muszą być spełnione w celu starania się o dotacje. Oprócz tego, wobec takiej osoby nie może toczyć się postępowanie sądowe, administracyjne albo egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań.

Wymagania

Wsparcie finansowe z Unii Europejskiej jest skierowane przede wszystkim do:

  • osób, które mają największe trudności związane z wejściem
    i utrzymaniem się na rynku pracy; pozostają bez pracy przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat,
  • kobiet (w tym powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
  • osób do 25. roku życia,
  • osób niepełnosprawnych,
  • osób po 45. roku życia,
  • osób zamieszkujących gminy wiejskie i miejsko-wiejskie,
  • mieszkańców miast do 25 tys. mieszkańców zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.

Procedurę starania się o dotację należy zacząć od zgłoszenia się do właściwej instytucji pośredniczącej. W naszym kraju jest taka możliwość i warto współpracować z takimi instytucjami – dzięki  temu znacznie szybciej otrzymamy dotację.

Przed założeniem firmy warto zainteresować się tematem pozyskiwania funduszy europejskich. Potężny zastrzyk gotówki na start będzie bardzo pomocny przy prowadzeniu własnego biznesu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here