Dotacje z Unii. Kto może się o nie starać?

0
2145

W

 Polsce coraz więcej osób jest zainteresowanych założeniem własnej działalności.  Dlatego też w ostatnich latach powstało wiele firm, które finansowo wsparła Unia Europejska. Z tej okazji początkujący przedsiębiorcy korzystają do dziś.

Dlaczego warto postarać się o uzyskanie funduszy unijnych do rozpoczęcia własnej firmy? Osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą na ten cel pozyskać nawet 40 tysięcy złotych.

Skąd te środki?

Środki są przyznawane początkującym przedsiębiorcom w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Takie dofinansowanie jest przeznaczone dla osób, które przez okres roku przed przystąpieniem do projektu nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz nie mają zaległości w opłacie podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Są to dwa najważniejsze warunki, które muszą być spełnione w celu starania się o dotacje. Oprócz tego, wobec takiej osoby nie może toczyć się postępowanie sądowe, administracyjne albo egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań.

Wymagania

Wsparcie finansowe z Unii Europejskiej jest skierowane przede wszystkim do:

  • osób, które mają największe trudności związane z wejściem
    i utrzymaniem się na rynku pracy; pozostają bez pracy przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat,
  • kobiet (w tym powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
  • osób do 25. roku życia,
  • osób niepełnosprawnych,
  • osób po 45. roku życia,
  • osób zamieszkujących gminy wiejskie i miejsko-wiejskie,
  • mieszkańców miast do 25 tys. mieszkańców zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.

Procedurę starania się o dotację należy zacząć od zgłoszenia się do właściwej instytucji pośredniczącej. W naszym kraju jest taka możliwość i warto współpracować z takimi instytucjami – dzięki  temu znacznie szybciej otrzymamy dotację.

Przed założeniem firmy warto zainteresować się tematem pozyskiwania funduszy europejskich. Potężny zastrzyk gotówki na start będzie bardzo pomocny przy prowadzeniu własnego biznesu.