B iorąc pod uwagę jedynie dwa obowiązkowe filary, szacuje się, że nasze przyszłe emerytury będą stanowić 30-40% wysokości ostatnich zarobków. Prawdopodobnie nie starczy to nawet na pokrycie podstawowych potrzeb i opłat. Bez dodatkowo oszczędzonych środków nie da się cieszyć jesienią życia. Emerytura w trzech filarach Model systemu emerytalnego, który obowiązuje obecnie w...
L okaty bankowe to propozycje dla klientów instytucji finansowych, którzy chcą oszczędzać z zyskiem. Oszczędzać z zyskiem, to znaczy umieszczać swoje pieniądze tam, gdzie mogą one pracować i przynosić wymierne korzyści. Lokaty bankowe to produkt nie nowy. Możemy z nich korzystać od dawna. Produkty takie oferowane w PRL-u miały bardzo wysokie...