K ażdy z nas, na co dzień marzy o dużych pieniądzach, ale czy to prawda? Czy pieniądze są naszym celem samym w sobie? Sądzę, że nie, ponieważ u większości ludzi prawdziwy cel związany jest ze szczęściem. Tak, każdy w życiu chce być szczęśliwy i każdy dąży do tego, aby tak...
L okaty bankowe to propozycje dla klientów instytucji finansowych, którzy chcą oszczędzać z zyskiem. Oszczędzać z zyskiem, to znaczy umieszczać swoje pieniądze tam, gdzie mogą one pracować i przynosić wymierne korzyści. Lokaty bankowe to produkt nie nowy. Możemy z nich korzystać od dawna. Produkty takie oferowane w PRL-u miały bardzo wysokie...